Ευχές 2022 «Να γίνει το όνειρο»

Νά γίνει τό ὄνειρο: Ν’ ἀνατείλουν δυό ἥλιοι μαζί στό στερέωμα. Ὁ ἕνας τους μές ἀπ’ τήν ἄβυσσο τοῦ διαστήματος ὅπως πάντα, κι ὁ δεύτερος μές ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἄβυσσο…

Ἄς ζητήσουμε λίγα ἀπό τό νέο χρόνο. Τήν καλή αντάμωση μόνο.

Ευχές.

Χειρόγραφη κάρτα του Νικηφόρου Βρεττάκου.

Πίνακας: Χρήστος Μποκόρος