Τι σημαίνει χαρά

Τι σημαίνει η χαρά ή τι σημαίνει να είναι κάποιος χαρούμενος; Σημαίνει να είναι αληθινά παρόν στον εαυτό του. (…..) Και όσο πιο αληθινό είναι το ότι είσαι σήμερα, όσο περισσότερο είσαι εξ ολοκλήρου παρόν στον εαυτό σου όντας σήμερα, τόσο λιγότερο υπάρχει για σένα το αύριο, η μέρα της κακοτυχίας. Η χαρά είναι ο παρόν χρόνος με όλη την έμφαση να δίνεται στον παρόντα χρόνο.

-Soren Kierkegaard , Τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, εκδόσεις Άρτος Ζωής