Λίγα λόγια για την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία θεωρεί το κάθε άτομο μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, συνδεδεμένη στενά με τον κόσμο. Ελευθερία, διλήμματα, ευθύνη, νόημα ζωής, αυθεντικότητα, δημιουργία, φόβος για τις απώλειες, φόβος για τον θάνατο είναι ορισμένες μόνο από τις πτυχές που διακατέχουν την ανθρώπινη οντότητα ως ολόκληρη και αυτόνομη ύπαρξη. Μέσω της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας, ο ψυχοθεραπευτής αποκτά μια ειλικρινή σχέση με τον θεραπευόμενο βασισμένη στον σεβασμό και στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν πάντα εύκολες λύσεις τόσο στα ξεχωριστά όσο και στα πιο καθημερινά προβλήματα της ζωής. Ο υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής δεν χρησιμοποιεί δογματικές τεχνικές αλλά προσπαθεί να κατανοήσει τον θεραπευόμενο βαθύτερα, ως το ξεχωριστό πρόσωπο που είναι.Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει παράμετρο (προαιρετικά) στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία και είναι ευπρόσδεκτη μέσω δουλειάς πάνω σε ποιητικά στοιχεία γενικά, όπως αυτά εμφανίζονται σε κάθε μορφή τέχνης.